Dimitri Ialta


Dimitri Ialta és un projecte fundat l’any 2008, liderat per Anna Giribet i Jordi Duran amb seu a Bellpuig (Lleida). 

Des del moment de la seva creació, aquesta iniciativa beu de diferents disciplines com la dansa, el vídeo o les arts plàstiques; i té com a objectiu principal la investigació en el terreny de les dramatúrgies no convencionals i la creació en espais singulars.