La guerra

 
-->
A causa de la nota que una professora posa a un dels seus alumnes, aquest no aconsegueix aprovar el batxillerat. L’alumne se suïcida. A partir d’aquest moment, els companys de l’alumne mort declaren la guerra a la professora. La seva arma: el silenci. La professora decideix afrontar la situació i s’embranca en una lluita dura. Quan tots els intents per entendre’s amb els alumnes fracassen, la professora es planteja també el suïcidi. 
La guerra d'A. Soler (Klamms Krieg) és un psicodrama fascinant que analitza les causes de la violència en un sistema de dependència i repressió.